• Image 02

  Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

  Praćenje i proučavanje uzroka poremećaja zdravlja i preduzimanje mera za njihovo sprečavanje i suzbijanjesu osnovna delatnost  Centra  za prevenciju i kontrolu bolesti. Centar svoje aktivnosti realizuje u okviru organizacionih jedinica: Odeljenja za zaraznih bolesti i Odeljenja za nezarazne bolesti.
  Pročitaj Više

 • Image 04

  Centar za higijenu i humanu ekologiju

  Osnovni zadatak svih delatnosti centra je unapređenje zdravlja stanovništva.

  Takav cilj postiže se putem unapređenja stanja životne sredine, uz interdisciplinarni i preventivni pristup. Centar se bavi merenjem, analizom i praćenjem mikrobioloških, fizičkih i hemijskih faktora životne sredine koji mogu, posredno ili neposredno, uticati na zdravlje stanovništva.
  Pročitaj više

 • Image 01

  Centar za mikrobiologiju

  Centar za mikrobiologiju se sastoji iz dve organizacione celine, odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju i odeljenje za kliničku mikrobiologiju kao i odseka za pripremu hranljivih podloga. Poslovi odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju obuhvataju ispitivanje uzoraka životnih namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe koji potiču od širokog spektra korisnika naših usluga u cilju permantentne kontole proizvodnje i prometa kao i utrvrđivanje mikrobioloških uzročnika i rezervoara epidemija kao i puteva njihovog prenošenja iz uzoraka nehumanog porekla.
  Pročitaj više

 • Image 02

  Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

  Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Raškog okruga.
  Pročitaj više

 • Image 02 Prevencija
 • Image 03 Higijena
 • Image 04 Mikrobiologija
 • Image 01 Statistika

Obeležavanje Svеtsкog dаna bеz duvаnsкоg dimа - 31. mај 2013. godine

Zabrana reklamiranja i promocije duvana i sponzorstava od strane duvanske industrije

Upotreba duvana je jedan od vodećih pojedinačnih faktora rizika za razvoj najčešćih hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja (maligne bolesti, bolesti srca i krvnih sudova, hronična opstruktivna bolest pluća i mnoge druge). Upotreba duvana ima negativan uticaj na razvoj i zdravlje novorođenčadi, dece i mladih, kao i nastanak invalidnosti, prerane smrti i zagađenja radnog i javnog prostora i predstavlja jedan od većih javnozdravstvenih problema. Svake godine Svetska zdravstvna organizacija(SZO) sa državama članicama obeležava 31. maj – Svetski dan bez duvanskog dima. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvanskog dima je „Zabrana reklamiranja i promocije duvana i sponzorstava od strane duvanske industrije”.

Obeležena Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа 13.-19. maja 2013. godine

Zdravi zubi za zdrav život

Nedelja zdravlja usta i zuba u Republici Srbiji se obeležava svake godine tokom  trece nedelje maja kako bi se ukazalo na znacaj  oralnog zdravlja i velike zastupljenosti  bolesti usta i zuba.  Ove godine, u periodu od 13. do 19.maja  obeležava se XXIII Nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom ”Zdravi zubi za zdrav život”. Kampanja se realizuje na teritoriji Republike Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic Batut” i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Obeležavanje nedelje imunizacije u Evropskom regionu SZO

Zaštitimo svet vakcinacijom 22-27.4.2013. godine

Nеdeljа imunizаciје је gоdišnji dоgаđај čiјi је оpšti cilj pоvеćаnjе оbuhvаtа imunizаciјоm јаčаnjеm uvеrеnjа о pоtrеbi zаštitе svаkоg dеtеtа оd bоlеsti kоје sе mоgu sprеčiti vаkcinаciјоm, sа pоsеbnim аkcеntоm nа dеcu iz tеškо dоstupnih vulnеrаbilnih i mаrginаlizоvаnih grupа. Dоgаđај је inicirаlа SZО u оktоbru 2005. gоdinе, а u njеgоvо оbеlеžаvаnjе Srbiја sе uključilа оd pоčеtkа. Оbеlеžаvаnjе оvе, оsmе pо rеdu, Nеdеljе u Еvrоpskоm rеgiоnu pо prvi put sе оdviја istоvrеmеnо u svim rеgiоnimа SZО.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /