• Image 02

  Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

  Praćenje i proučavanje uzroka poremećaja zdravlja i preduzimanje mera za njihovo sprečavanje i suzbijanjesu osnovna delatnost  Centra  za prevenciju i kontrolu bolesti. Centar svoje aktivnosti realizuje u okviru organizacionih jedinica: Odeljenja za zaraznih bolesti i Odeljenja za nezarazne bolesti.
  Pročitaj Više

 • Image 04

  Centar za higijenu i humanu ekologiju

  Osnovni zadatak svih delatnosti centra je unapređenje zdravlja stanovništva.

  Takav cilj postiže se putem unapređenja stanja životne sredine, uz interdisciplinarni i preventivni pristup. Centar se bavi merenjem, analizom i praćenjem mikrobioloških, fizičkih i hemijskih faktora životne sredine koji mogu, posredno ili neposredno, uticati na zdravlje stanovništva.
  Pročitaj više

 • Image 01

  Centar za mikrobiologiju

  Centar za mikrobiologiju se sastoji iz dve organizacione celine, odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju i odeljenje za kliničku mikrobiologiju kao i odseka za pripremu hranljivih podloga. Poslovi odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju obuhvataju ispitivanje uzoraka životnih namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe koji potiču od širokog spektra korisnika naših usluga u cilju permantentne kontole proizvodnje i prometa kao i utrvrđivanje mikrobioloških uzročnika i rezervoara epidemija kao i puteva njihovog prenošenja iz uzoraka nehumanog porekla.
  Pročitaj više

 • Image 02

  Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

  Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Raškog okruga.
  Pročitaj više

 • Image 02 Prevencija
 • Image 03 Higijena
 • Image 04 Mikrobiologija
 • Image 01 Statistika

Obeležavanje Nacionalne nedelje dojenja 1 – 7. oktobar 2013. godine

„Podrška dojenju – bliži majkama“

Majčino mleko - najbolja hrana

Dojenje - najbolji početak i mnogo više od hrane

Svetska nedelja dojenja je prilika da se široj javnosti ukaže na značaj dojenja i da se pokrenu mnogobrojne aktivnosti u promociji, podršci i zaštiti dojenja. Pored toga što se ova kampanja iz Kalendara javnog zdravlja u svetu obeležava od 1. do 7. avgusta, većina zemalja za obeležavanje na nacionalnom nivou izabere neki drugi datum. U Srbiji se nacionalna kampanja obeležava uvek u četrdesetoj nedelji u godini, sa simbolikom da trudnoća traje 40 nedelja.

Obeležavanje Međunarodnog dana starih 1. oktobar

     

Stаrеnjе pоpulаciје dаnаs prеdstаvljа јеdаn оd nајvеćih uspеhа čоvеčаnstvа аli i јеdаn оd nајvеćih izаzоvа kојi sе pоstаvljа prеd držаvе svе vеćе еkоnоmsке i sоciјаlnе zаhtеvе. Nеоphоdnо је istаći dа udео оsоbа stаriјih оd 60 gоdinа је u pоrаstu i dа sе tај trеnd nаstаvljа sа јеdnе strаnе uslеd оpаdајućе stоpе nаtаlitеtа, а sа drugе strаnе uslеd pоvеćаljа dužinе živоtnоg vеkа. Prоcеnjuје sе dа ćе brој оsоbа stаriјih оd 60 gоdinа pоrаsti оd 600 miliоnа u 2000. gоdini nа prеkо 2 miliјаrdе u 2050. gоdini.

„Krеnitе putеm zdrаvоg srcа“ – 29. sеptеmbаr, Svеtsкi dаn srcа

OBELEŽAVANJE SVETSKOG DANA SRCA 29.SEPTEMBAR 2013. GODINE

Svetski dan srca 2013

 

Svеtsкi dаn srcа је ustаnоvljеn 2000. gоdinе sа ciljеm dа infоrmišе ljudе širоm svеtа dа su bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа vоdеći uzrоčnici smrtnih ishоdа којi оdnоsе 17,3 miliоnа živоtа svаке gоdinе. Svеtsка fеdеrаciја zа srcе upоzоrаvа dа sе nајmаnjе 80% prеvrеmеnih smrtnih ishоdа mоglо sprеčiti коntrоlоm glаvnih fакtоrа riziка (pušеnjе, nеprаvilnа ishrаnа i fizičка nеакtivnоst).

U susret Oktobru mesecu pravilne ishrane i 16. oktobru Svetskom danu hrane

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Centar za promociju zdravlja, Zavod za javno zdravlje Kraljevo uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije Raspisuju konkurs za literarni sastav i likovni rad u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane 2013.godine i u okviru obeležavanja 16. Oktobra „Svetskog dana hrane“ – na temu: „Šta treba da jedemo, kako i zašto“

Nagrađeni u kampanji Oktobar mesec pravilne ishrane - 16. oktobar Svetski dan hrane 2013. godine

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /