• Image 02

  Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

  Praćenje i proučavanje uzroka poremećaja zdravlja i preduzimanje mera za njihovo sprečavanje i suzbijanjesu osnovna delatnost  Centra  za prevenciju i kontrolu bolesti. Centar svoje aktivnosti realizuje u okviru organizacionih jedinica: Odeljenja za zaraznih bolesti i Odeljenja za nezarazne bolesti.
  Pročitaj Više

 • Image 04

  Centar za higijenu i humanu ekologiju

  Osnovni zadatak svih delatnosti centra je unapređenje zdravlja stanovništva.

  Takav cilj postiže se putem unapređenja stanja životne sredine, uz interdisciplinarni i preventivni pristup. Centar se bavi merenjem, analizom i praćenjem mikrobioloških, fizičkih i hemijskih faktora životne sredine koji mogu, posredno ili neposredno, uticati na zdravlje stanovništva.
  Pročitaj više

 • Image 01

  Centar za mikrobiologiju

  Centar za mikrobiologiju se sastoji iz dve organizacione celine, odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju i odeljenje za kliničku mikrobiologiju kao i odseka za pripremu hranljivih podloga. Poslovi odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju obuhvataju ispitivanje uzoraka životnih namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe koji potiču od širokog spektra korisnika naših usluga u cilju permantentne kontole proizvodnje i prometa kao i utrvrđivanje mikrobioloških uzročnika i rezervoara epidemija kao i puteva njihovog prenošenja iz uzoraka nehumanog porekla.
  Pročitaj više

 • Image 02

  Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

  Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Raškog okruga.
  Pročitaj više

 • Image 02 Prevencija
 • Image 03 Higijena
 • Image 04 Mikrobiologija
 • Image 01 Statistika

Obeležen 14. novembar Svetski dan dijabetesa pod sloganom "„Dijabetes: Zaštitimo budućnost”

Dijabetest zaštitimo budućnost

Svеtski dаn diјаbеtеsа (engl. World Diabetes Day, WDD) 2013. оbеlеžаvа pеtu, zаvršnu gоdinu kаmpаnjе „Еdukаciја i prеvеnciја diјаbеtеsа”. Diјаbеtеs је јеdаn оd vоdеćih zdrаvstvеnih i rаzvојnih izаzоvа 21. vеkа. Dаnаs 371 miliоnа ljudi u svеtu živi sа diјаbеtеsоm i јоš 280 miliоnа је pоd visоkim rizikоm оd nаstаnkа bоlеsti. Оčеkuје sе dа ćе sе brој оbоlеlih dо 2030. pоvеćаti nа pоlа miliјаrdе ljudi. Mеđutim, diјаbеtеs i njеgоvе kоmpliкаciје sе u vеlikој mеri mоgu sprеčiti, zаštа nаm stоје nа rаspоlаgаnju dоkаzаnе, dоstupnе intеrvеnciје. Diјаbеtеs је brigа svih nаs i svаkо trеbа dа imа svојu ulоgu u nаpоrimа dа sе prеоkrеnе tоk еpidеmiје diјаbеtеsа i zаštiti nаšа budućnоst.

Istrživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2013. godine

U periodu od  4. oktobra – 30. novembra 2013. godine Ministarstvo zdravlja Republike Srbije sprovodi istraživanje zdravlja stanovništva na teritoriji Srbije, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut“, u okviru realizacije projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokanom nivou“-DILS koji se finansira iz kredita Svetske banke.

Svetski dan hrane 16.oktobar 2013.godine

Kampanja oktobar - Mesec pravilne ishrane 2013. godine

„Zdravlje zavisi od pravilne ishrane“

Održivi sistem snabdevanja hranom - za bezbednu hranu i pravilnu ishranu

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) svake godine 16. oktobra obečežava Svetski dan hrane, ujedno i dan kada je ova organizacija i osnovana 1945.godine. Kampanja Svetski dan hrane 16.oktobar- Oktobar mesec pravilne ishrane realizuje se na teritoriji Republike Srbije od 2001. godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a mnogobrojne predškolske ustanove, škole, deca predškolskog i školskog uzrasta i njihovi roditelji, vaspitači, nastavnici, profesori, zdravstveni radnici i saradnici dali su veliki doprinos uspehu dosadašnjih kampanja. 

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /