• Image 02

  Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

  Praćenje i proučavanje uzroka poremećaja zdravlja i preduzimanje mera za njihovo sprečavanje i suzbijanjesu osnovna delatnost  Centra  za prevenciju i kontrolu bolesti. Centar svoje aktivnosti realizuje u okviru organizacionih jedinica: Odeljenja za zaraznih bolesti i Odeljenja za nezarazne bolesti.
  Pročitaj Više

 • Image 04

  Centar za higijenu i humanu ekologiju

  Osnovni zadatak svih delatnosti centra je unapređenje zdravlja stanovništva.

  Takav cilj postiže se putem unapređenja stanja životne sredine, uz interdisciplinarni i preventivni pristup. Centar se bavi merenjem, analizom i praćenjem mikrobioloških, fizičkih i hemijskih faktora životne sredine koji mogu, posredno ili neposredno, uticati na zdravlje stanovništva.
  Pročitaj više

 • Image 01

  Centar za mikrobiologiju

  Centar za mikrobiologiju se sastoji iz dve organizacione celine, odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju i odeljenje za kliničku mikrobiologiju kao i odseka za pripremu hranljivih podloga. Poslovi odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju obuhvataju ispitivanje uzoraka životnih namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe koji potiču od širokog spektra korisnika naših usluga u cilju permantentne kontole proizvodnje i prometa kao i utrvrđivanje mikrobioloških uzročnika i rezervoara epidemija kao i puteva njihovog prenošenja iz uzoraka nehumanog porekla.
  Pročitaj više

 • Image 02

  Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

  Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Raškog okruga.
  Pročitaj više

 • Image 02 Prevencija
 • Image 03 Higijena
 • Image 04 Mikrobiologija
 • Image 01 Statistika

Obeležavanje nedelje imunizacije u Evropskom regionu SZO

Zaštitimo svet vakcinacijom 22-27.4.2013. godine

Nеdeljа imunizаciје је gоdišnji dоgаđај čiјi је оpšti cilj pоvеćаnjе оbuhvаtа imunizаciјоm јаčаnjеm uvеrеnjа о pоtrеbi zаštitе svаkоg dеtеtа оd bоlеsti kоје sе mоgu sprеčiti vаkcinаciјоm, sа pоsеbnim аkcеntоm nа dеcu iz tеškо dоstupnih vulnеrаbilnih i mаrginаlizоvаnih grupа. Dоgаđај је inicirаlа SZО u оktоbru 2005. gоdinе, а u njеgоvо оbеlеžаvаnjе Srbiја sе uključilа оd pоčеtkа. Оbеlеžаvаnjе оvе, оsmе pо rеdu, Nеdеljе u Еvrоpskоm rеgiоnu pо prvi put sе оdviја istоvrеmеnо u svim rеgiоnimа SZО.

Obeležavanje Svetskog dana zdravlja - 7. april 2013. godine

Da li ste pod pritiskom?

Arterijska hipertenzija – od prevencije do rehabilitacije

Povišen krvni pritisak je najučestalija bolest srca i krvnih sudova i odgovoran je za nastanak više od polovine svih kardiovaskularnih bolesti. U Srbiji približno 47% odraslog stanovništva ima hipertenziju, odnosno svaki drugi odrasli muškarac i 2/5 odraslih žena. Prosečna vrednost sistolnog krvnog pritiska kod muškaraca u Srbiji iznosila je 135 mmHg, a kod žena 130 mmHg. Međutim, prema rezultatima istraživanja zdravstvenog stanja odraslog stanovništva  Srbije, skoro polovina stanovnika nije bila svesna da ima povišene vrednosti krvnog pritiska.  Takođe, više od polovine onih koji znaju da imaju hipertenziju nisu uzimali antihipertenzivnu terapiju zbog nedostatka finansijskih sredstava i stava da im terapija nije potrebna.

Obeležavanje Svetskog dana voda 22. mart 2013. godine

 

„Međunarodna godina saradnje u oblasti voda“

Gеnеrаlnа skupštinа Uјеdinjеnih nаciја је rеzоluciјоm iz 1992. gоdinе 22. mаrt оdrеdilа kао dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtskоg dаnа vоdа. Tеmа Svеtskog dаnа vоdа 2013. gоdinе је sаrаdnjа, оbzirоm dа је Gеnеrаlnа skupštinа UN  2013. gоdinu prоglаsilа Mеđunаrоdnоm gоdinоm sаrаdnjе u оblаsti vоdа.

Saopštenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke prvi put u Kalendaru javnog zdravlja Srbije

U cilju podizanja svesti javnosti i edukacije o značaju prevencije raka dojke, u Srbiji će se od ove godine 20. marta zvanično obeležavati Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Novi praznik je uvršten u Kalendar javnog zdravlja na inicijativu kompanije Avon i Fonda B92, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Beograd, 5. mart 2013. – Prema statističkim podacima, rak dojke je najrasprostranjenije maligno oboljenje kod žena u Srbiji. Od raka dojke u našoj zemlji svake godine oboli približno 4000 žena, a oko 1600 žena izgubi bitku sa ovom bolešću. Lekari ipak ističu važnost prevencije i nude ohrabrenje porukom da je rak dojke izlečiv u velikom broju slučajeva ukoliko se otkrije na vreme.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /